Repetitie

Elke dinsdag wordt er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur gerepeteerd in ontmoetingscentrum “de Toel” in Nes. Het orkest beschikt over een compleet instrumentarium. De muziekinstrumenten worden aan de leden in bruikleen gegeven.

Lidmaatschap en contributie

Als u lid wilt worden en met ons meespelen bezoek dan eens de repetitie van onze band of stuur ons een mail naar info@canitetuba.nl. Vermeld welk instrument u speelt (of zou willen spelen) en wat uw eventuele ervaring met (brassband)muziek is.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 150,= en voor de jeugd € 75,= per jaar.
IBAN Canite Tuba: NL26RABO0136100481

Donateurs

Als u geen lid wilt worden, maar u wilt de brassband toch financieel ondersteunen dan zijn donateurs altijd welkom. Al vanaf € 5,00 per jaar noteren wij u graag als donateur. Met uw donatie maakt u muziek op Ameland mogelijk voor inwoners en toeristen. Uw financiële steun is voor ons van groot belang. Voor het aanmelden als donateur kunt u een mail sturen naar info@canitetuba.nl of maak uw donatie over op IBAN NL26 RABO 0136100481 t.n.v. Canite Tuba onder vermelding van uw adres.

Waar zetten wij uw donaties voor in?

 • Project ‘Muziek in de klas’
  s.m. de muziekschool, Kardinaal de Jongschool en de gemeente is het project ‘Muziek in de klas’ gestart. Alle leerlingen van groep 5 hebben in de klas 5 muzieklessen gevolgd en als slot voor de hele school een spetterend optreden verzorgd. Doel is om de jeugd weer te laten ervaren hoe leuk muziek spelen is!
 • Organiseren optredens
  Voor u en onze toeristen organiseren we het hele jaar door tal van leuke concerten. In 2019/2020 hebben we een eindejaarconcert gegeven, een jaaruitvoering in de Boeg, vijf zomerconcerten en een Kunstmaandconcert. Dit jaar missen we alle inkomsten uit optredens!!!
 • Ondersteunen maatschappelijk betrokken vieringen
  We ondersteunen muzikaal de intocht van Sinterklaas en de jaarlijkse Dodenherdenking.
 • Aanschaf instrumenten
  We willen een aantal muziekinstrumenten vervangen en deze inzetten voor de jonge muziekleerlingen ‘koperblazen’. Ook vindt er jaarlijks onderhoud op onze muziekinstrumenten plaats hetgeen voor ons een grote kostenpost is.